სასათაურო ფურცლის მონაცემები

შპს ბერლინ-ჰემი/ა. მენარინი დისთრიბუშენ ჯორჯია
თბილისი 0160, დ. გამრეკელის ქ. N19.
ტელ.:+995 32 224 13 70/71/72
ფაქსი: +995 32 224 12 10
ელ. ფოსტა: georgia@berlin-chemie.com